СУ “Стефан Караджа” отново е със статут на иновативно училище

За трета година СУ „Стефан Караджа“ в крайморския град е одобрено със статут на иновативно училище по модул „Търсещи миналото, вгледани в бъдещето, променящи днешния ден“ по национална програма ”Иновации в действие“, съобщават от Общинската  администрация.

За учебната 2019/20120 година е разширен обхватът на иновацията с включване на първи клас.

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Управлението и организацията на СУ „Стефан Караджа“ се основава върху поставяне на цялостната педагогическа дейност в училищната общност, поставяне на учениците в отговорна позиция при овладяване на знания, използване на различни форми на мотивиране, продължаване и обогатяване на традициите, и ритуали в училищния живот.

Целта на иновацията е усвояване на икономически знания за създаване, управление и развитие на предприятие, контролинг и маркетинг. Насърчаване на култура на самостоятелност и предприемаческо мислене и поведение- икономическа креативност, развитие на идеи и разработване на шансове за успех.

Учебната програма предоставя свобода при подбора на методи и средства за постигане на очакваните резултати и при конкретизирането на урочните теми.