Строителството в курортните зони на община Каварна се забранява от 30 юни

SONY DSC

В периода: от 30.06.2019 г. до 01.10.2019 г. се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на територията на община Каварна.

Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на техническата инфраструктура, строителство на обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и държавата.

На основание чл.15, ал. (4) от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените територии и период се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности