Стартира изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии

От утре стартира изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори.

Средствата ще бъдат предоставяни на касата на отдел „Местни данъци и такси“, намираща се на първия етаж в административната сграда на Община Каварна – ул. „Добротица“ №26.

Изплащането на възнагражденията ще става при строго спазване на всичи разпоредени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

В сградата на Община Каварна ще бъдат допускани, както и до сега, само хора с лични предпазни средства – маски, и след дезинфекция на специалния уред, разположен на входа.

Във фоайето няма да бъде допуснато струпване на хора. Допустимо е да има по човек на гише и един чакащ. Всички останали трябва да останат пред сградата до настъпване на възможност и готовност на служителите да ги обслужат.