Служителите от национална служба „Жандармерия“ отбелязват своя професионален празник

Професионален празник отбелязват днес служителите от национална служба „Жандармерия“. Денят 26 юли е определен с решение на Министерския съвет през 2002 г. Службата има задачата да следи за поддържане на обществения ред, но в същото време се счита за военна организация. Поради тези функции жандармеристите се причисляват към военни сили, натоварени с полицейски задължения. В превод от френски понятието „жандармеристи“ означава „хора с оръжие“.

След края на Първата световна война в съответствие Ньойски договор българските въоръжени сили са намалени до 33 000 души, но е разрешено да се създаде 10 000-а жандармерия. Службата е разформирована след Девети септември и заменена с вътрешни войски по подобие на тези в СССР. Преобразувани са отново в жандармерия в началото на 90-те години.

Източник: marica.bg