Шест зони в община Каварна с безплатен интернет

Община Каварна осигури безплатен достъп до интернет в шест зони чрез инициативата на Европейската комисия WiFi4EU.

Безплатният високоскоростен безжичен интернет обхваща пешеходната зона на Каварна, градския парк в района на Паметника и Костницата, парка пред училищата ОУ „Йордан Йовков“ и СУ „Стефан Караджа“, сградата на общинска администрация – партер, сградата на „Медицински център – I“, ет. 1 и площада на с. Българево.

Предоставянето на безжичната интернет връзка е безплатно и без дискриминационни условия. За достъп потребителите трябва да се включат към мрежа WiFi4EU, като  не се изисква идентифициране за използването й. Гарантирана е скорост на изтегляне от минимум 30 Mbps.

Осигуреният високоскоростен интернет дава възможност за бърза връзка, допълване на обществените услуги, предоставяни на публични места и подобряване още повече достъпа до онлайн услуги, които повишават качеството на живот в местните общности, като улесняват достъпа до услуги.