Сформират сезонни групи в детските градини

На последното си редовно заседание Общинският съвет на Каварна прие Наредба за „Условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна”, пише в-к „Факел“

Новосформираните групи ще са предназначени за деца на възраст от 3 до 7 години. „За първи път се прави такава наредба, сезонните дейности са изключително по инициатива на родителите, които са заети през летните месеци, и би трявало детската градина да реагира на потребностите на родителите”, коментира директорът на ДГ „Радост”- Маруся Георгиева.

В учебното заведение заявления за м. юни са подадени от 18 родители, 16 за м. юли и 12 молби за м. август. В ДГ „Здравец” заявленията за м. юни са 21, 14 за м. юли и 3 за м. август. Като за последния летен месец, може да отпадне групата в ДГ „Здравец”, тъй като по наредбата се изисква минималната бройка за сформиране на група да е от 12 деца. Групите са формирани като сезонни дейности в детските градини. Назначена е учителка и помощен персонал с 8-часов работен ден, от 8 до 16 часа. Таксата е 100 лв., като тя се изчислява на брой посещения. Разходите по тези дейности са много повече, коментират директорите на учебните заведения, и по решение на общинския съвет те ще бъдат дофинансирани от общината. Приетата наредба дава възможност да бъдат обхванати и деца, които не са жители на нашата община и не са обхванати в образователна институция на тази територия. В детските градини може да се организират и съботно–неделни дейности срещу заплащане, като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите. Там ще се осигуряват дейности по избор на детето – условие и време за игра. Съботно–неделните дейности могат да се прилагат в рамките на 4 астрономически часа на ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. без осигуряване на храна. Родителите, желаещи децата им да посещават тези дейности, заявяват желанието си писмено до директора на детската градина предварително – до четвъртък на съответната седмица, за следващата събота-неделя. За услугата те ще заплащат такса в размер на 11 лв. на ден.