Съдът потвърди глоба от 10 000 лева  за кмета на община Каварна заради конфликт на интереси

КПКОНПИ глоби кмета на община Каварна Елена Балтаджиева заради назначаване на свой роднина за директор на общинското предприятие „Чиракман”.

Решението на КПКОНПИ беше взето на 30 януари след получен сигнал в края на миналата година. Комисията тогава постанови глоба заради допуснат конфликт на интереси. Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева обжалва решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Междувременно в Каварна жители излязоха на протест с искане оставката на кмета Балтаджиева. Недоволните граждани споделиха, че проблемите в общината са много, а мерки за решаването им не се предприемат. Сред проблемите, които изтъкнаха протестиращите, са инфраструктурни, свързани с водоподаването, нередовното сметосъбиране. По думите им липсва и комуникация между гражданите и администрацията.

Преди дни Административният съд в Добрич излезе с решение, според което намира жалбата на Елена Балтаджиева за неоснователна. Тя е оспорила решението на КПКОНПИ като незаконосъобразно в частта, която е неблагоприятна за нея и е изразила становище, че внасяйки с писмо в Общинския съвет на Каварна доклада от работата на конкурсната комисия и подписвайки за възлагане на управлението на Общинско предприятие, тя не е упражнила правомощията си на кмет на общината в частен интерес. В жалбата се сочи още, че извършените действия са представлявали администриране на решения, взети от други органи, а именно Общинския съвет. Извършено е позоваване и на нормите на Семейния кодекс , според които не се предвижда несъвместимост за родствена връзка по сватовство от четвърта степен. В съдебно заседание адвокатът на Балтаджиева е заявил, че поддържа жалбата и моли решението в оспорените му части да бъде отменено като незаконосъобразно. Претендира се и присъждане на направените по делото разноски. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е изразила становище за законосъобразност на обжалваното решение и за неоснователност и недоказаност на жалбата. Административният съд в Добрич е постановил, че жалбата е допустима, но след като е била разгледана по същество е  намерена за неоснователна. Затова и съдът е отхвърлил жалбата на Балтаджиева срещу Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е осъдена да заплати и разноските по делото.

Свързахме се с кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за коментар. Тя посочи, че още не се е запознала с решението на Административния съд, но възнамерява да обжалва решението пред Върховния административен съд.