Съдът насрочи делото за незаконното строителство в Каварна за 18 юли

Административен съд – Добрич, в закрито заседание, насрочи делото по жалбата на Областния управител против решението на Общински съвет – Каварна за 18 юли от 11.15 часа, информират от съда.

В решението, Общински съвет – Каварна решава следното:

Определя следния период: от 15.6.2018г. до 1.10.2018г., в който се забранява извършването на строителни монтажни работи в курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на територията на община Каварна.

Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на техническата инфраструктура, строителство на обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и държавата, както и за обект: „Облагородяване на пешеходното пространство в крайбрежна зона Каварна.“

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗУЧК строителни и монтажни работи в определените в т. 1 територии и период се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

С определението се задължава Общински съвет Каварна в срока за отговор да представи пълната преписка по оспореното решение.

Припомняме, че съгласно правомощията си за контрол по законосъобразността на актовете, Областният управител Красимир Кирилов върна за преразглеждане от Общински съвет Каварна решение № 456 от проведено на 16.05.2018 г. заседание на ОбС Каварна. Поводът да бъде върнато решението е нарушение на забраната за строителство по време на активния летен сезон. В мотивите за връщането Областният управител посочва, че така гласуваното решение е в противоречие на чл. 15, ал. 1 от ЗУЧК, където е посочено, че се забранява извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.