С 2.78 процента се увеличава токът за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2018 г. за следващия едногодишен ценови период. 

Решенията бяха оповестени от председателя на регулатора доц. Иван Иванов на специален брифинг, след приключване на закритото заседание на регулатора.

С решение на Комисията са утвърдени окончателните цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2018 – 30.06.2019 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на крайните цени за битовите потребители на регулиран пазар е 2,03 %, с включени цени на електроенергията и мрежови тарифи. От 1 днес цената за потребителите на ЧЕЗ нараства с 1,75 %, за клиентите на EVN – с 1,82 %, а за ЕНЕРГО-ПРО – с 2,78%.

Снимка: offnews.bg