РИОСВ – Варна разпореди община Каварна да изчисти Болата

Експерти от РИОСВ – Варна провериха на 10 септември състоянието на местността Болата, част от защитената местност „Степите“, землището на с. Българево, община Каварна.

Констатирано беше нерегламентирано сметище на плажната ивица. Съдовете за битови отпадъци били препълнени, а около тях е имало разпилени отпадъци.

На кмета на Каварна е дадено предписание до 13 септември да отстрани замърсяването с битови отпадъци в района на Болата.

РИОСВ – Варна ще проследи изпълнението на даденото предписание.