Рекултивират депото за отпадъци край Каварна по проект

Рекултивация ще бъде извършена на депото за отпадъци край Каварна посредством изпълнение на строителни и монтажни работи по проект.

Проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по Оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.” е бил представен днес. Основните дейности са подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в община Каварна; извършване на строителни и монтажни работи; организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

Общата стойност на финансирането е 1 126 338,14 лв., от които 957 387,42 лв. европейско и 168 950,72 лв. национално съфинансиране.

В резултат изпълнението на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на депото, като ще бъдат компактирани отпадъци от площ 2,78 ха и ще бъде рекултивирана площ на депото от 0,894 ха, а ефектите ще бъдат подобряване на ландшафта, намаляване и ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от човешката дейност, включително ограничаване на замърсяването на околните терени и на морския бряг.

Периодът на изпълнение на проекта е до април 2022 г.