Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Каварна ще се проведе на 10 февруари

SONY DSC
Кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева кани жителите, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 година. То ще се състои на 10 февруари, от 11 часа.

Мнения, препоръки и предложения се приемат в периода 3 – 9 февруари в деловодството на администрацията или на електронен адрес [email protected]

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2021 г. са публикувани на адрес www.kavarna.bg , в секция „Бюджет и финанси“. Материалите по проекта за бюджет за 2021 г. са на разположение на гражданите в заседателна зала, eт.2 на Община Каварна.

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки обсъждането ще се проведе чрез онлайн платформа. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на обсъждането на интернет страницата на общината в раздел „Бюджет и финанси“, както и на фейсбук страницата на община Каварна.