Писана каручка, каменна котва и родоска амфора даряват на музея в Каварна

Писана добруджанска каручка от края на XIX и началото на XX век е най-новото дарение, с което се обогати фондът на Исторически музей – Каварна, съобщи директорът му Пенко Георгиев.

Каручката е красива и в много добро състояние. В миналото с такива возила стопаните са отивали със семействата
си да зарежат лозята на празника Трифон Зарезан. По селата хората са обичали да ги показват и се гордеели с украсата им, припомни директо рът на музея.

През последните месеци зачестяват случаите на дарения от граждани, докато в миналото във фондовете на музея сe постъпвали предимно нискостойностни документи, коментира Георгиев. Едно от ценните постъпления през последните два месеца е каменна котва, дарена от Валерий Гуйван. Той я открил встрани от залива на Каварна при любителско гмуркане. Котвата е с три отвора и вдълбан раннохристиянски кръст, който се среща много рядко. С такива каменни тежести през Средновековието моряците са закотвяли корабите в заливи с песъчливо дъно, а кръстът вероятно е издълбан по-късно, може би през 5-6 век сл. Хр. Третото дарение е гърло с дръжки от родоски тип амфора, намерена също в акваторията на Каварненския залив.

Според Пенко Геор гиев дарителите на музеите трябва да се стимулират, а даренията да стават публично достояние. Ако са фирми – да се рекламира дейността им, ако са граждани – заедно със свидетелството за дарение да им се издават пропуски за музея, да се канят на публични чествания и годишнини.
Хората могат да даряват всичко. Находка, предмет от бита или документ, който изглежда недостатъчно ценен в очите на обикновения човек, се приема по друг начин от специалиста, в тях той вижда ценна информация за района и времето, през което са служили на хората, коментира директорът на музея.