Отиде си Дарина Колишева

С прискърбие съобщаваме, че днес ни напусна секретарят на Община Каварна – Дарина Колишева.

Дарина Колишева е родена на 25.05.1963 год. в гр. Каварна. Завършила е Философски факултет на СУ „Климент Охридски“, специалности „Социология“ и „Психология“. Работила е по двете си специалности в Каварна. От 1992 год. е секретар на Общинската администрация в Каварна.

През годините Колишева се превърна в стожер на Община Каварна. За това време в общината почти няма събитие, с което тя лично да не е била ангажирана. Имиджът на Община Каварна винаги е бил свързан и с дейността на уважаемата ни колега Колишева. Мястото й в колектива ни трудно ще бъде запълнено.