От 2 декември започва предоставянето на топъл обяд в община Каварна

На 2 декември ще стартира представянето на услугата топъл обяд на одобрените потребители по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.

Храната ще се приготвя в Домашния социален патронаж и ще се предоставя в определените за целта места, както следва: Домашен социален патронаж – на ул. „Г. С. Раковски” №13  в кв. „Хаджи Димитър“ и в селата Българево,  Било,  Белгун,  Видно, Вранино, Могилище, Свети Никола,  Хаджи Димитър,  Раковски,  Селце, Септемврийци и  Камен бряг. Одобрените потребители ще могат да получат своя топъл обяд всеки делничен ден, от  11 до 13:30 часа. Предоставянето на услугата е с продължителност до 29.02.2020 г.

Всеки потребител може да се информира дали е одобрен на сайта на община Каварна от списъците изнесени на партера на общинската администрация , както и в стая 312, ет. 2.  Одобрените представители на целевите групи съгласно чл.5 от Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ ще получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб в работните дни на всеки месец, а при реализирани икономии ще се предоставя и десерт.

Проект „Топъл обяд Каварна – 2016 г.” е на стойност  256 940, 05 лв. за срок от 15 месеца в рамките на 301 работни дни и ще подпомогне 200 представители на целевите групи.