Определиха постоянните комисии на Общинския съвет в Каварна

SONY DSC

Общинските съветници на Каварна избраха заместник-председател на ОбС и утвърдиха броя, направленията на работа, състава и ръководството на постоянните комисии.

Със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 – „въздържал се” за зам.-председател на Общинския съвет беше избрана Дарина Василева Маринова.

Председател на ПК по  бюджет, финанси и данъчна политика е Марийка Димитрова Стоянова, а членове са Христо Петров Христов, Евгени Цонков Чобанов, Младен Стоянов Върбанов и Дарина Василева Маринова.

В постоянната комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми съветниците определиха за председател Мариян Кирилов Алексиев,  а в състава й влязоха Христо Петров Христов, Айтен Лютфи Аптулова, Виктория Стефанова Керчева и Пламен Атанасов Белчев.

Нина Георгиева Ставрева оглави комисията по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта, която е в състав Аделина Валентинова Колишева, Марийка Димитрова Стоянова, Красимир Атанасов Кръстев и Стефан Йорданов Стефанов.

Комисията по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата, я която ще работят Айтен Лютфи Аптулова, Евгени Цонков Чобанов, Нина Георгиева Ставрева и Божимир Йорданов Тосков, оглави Дарина Василева Маринова.

Младен Стоянов Върбанов  беше избран за председател на комисията по териториално развитие и комуникации. Членове са Мима Тодорова Василева, Мариян Кирилов Алексиев, Пламен Атанасов Белчев и Георги Стойчев Йорданов.

За членове на постоянната комисия по законност и установяване на конфликт на интереси бяха избрани Дарина Василева Маринова, Христо Петров Христов, Виктория Стефанова Керчева и Стефан Йорданов Стефанов. Председателското място заема Мима Тодорова Василева.

Общинският съвет на Каварна възложи на постоянната комисия по законност и установяване на конфликт на интереси да изработи проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Той трябва да бъде изготвен до 27 ноември и публикуван за обсъждане на интернет страницата на общината.