Общоградско почистване организира Община Каварна

created by dji camera

На 01.05.2018г. Община Каварна организира провеждането на общоградско почистване.
Общинта призовавава всички граждани, учреждения и фирми да вземат активно участие, като почистят прилежащите терени на жилищните и административните си сгради и междублокови пространства. Събраните отпадъци да бъдат оставяни в чували до контейнерите за твърди битови отпадъци.

За всички участници в общоградското почистване ще бъдат осигурени чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани на 01.05.2018г. от 08.30 часа пред сградата на Община Каварна.