Общинските съветници на Каварна върнаха спорната точка за такса на медиите

Общинските съветници на Каварна върнаха за ново обсъждане правилника си заради спорната точка, според която медиите трябва да заплащат такса за отразяването на заседанията на ОбС.

Община Каварна иска такса за медиите при отразяване на общинските сесии

В защита на своето предложение общинският съветник Красимир Кръстев заяви, че за отмяната на решението на Общинския съвет на Каварна е бил упражнен натиск  върху областния управител Красимир Кирилов, след което собствениците на медии са решили да се съюзят срещу въвеждането на такса за журналистите.

„Всички вие изпитахте т.н. медийна бухалка, знаете какво се случва когато медийните собственици решат да унижават някого. За 10 дни видяхте какви манипулации  – от рода на касичка община Каварна, на цензура, на ограничаване на достъп, на човешки права и на всякакви такива измислици. Истината е, че искам собствениците на медиите, не журналистите, да започнат да си плащат”, заяви той.

Кръстев оспори заповедта на областния управител в две направления – по законосъобразност и целесъобразност. Според него таксата за медии в заседанията на Общинския съвет не противоречи на Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като тя осигурява техническото обслужване. По думите му не противоречи на закона за радиото и телевизията, защото не налага цензура.

При гласуването с 15 гласа „за” и един „против” общинските съветници на Каварна върнаха за ново обсъждане своя правилник. Според председателя на общинския съвет Йордан Стоянов ситуацията, създадена от спорната точка е поучителна за всички негови колеги, както и за него.