Общински съветници поискаха прекратяване правомощията на председателя на ОбС – Каварна

Снимката е илюстративна
Общински съветници искат предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет в Каварна инж. Йордан Стоянов заради системно неизпълнение на задълженията му и уронване престижа на институцията чрез замесване на на името и длъжността му в случая с побоя над кмета на с. Белгун.

В мотивите на съветниците от крайморската община се посочва, че при приемане на решението за обявяване на конкурс за управител на МБАЛ -Каварна, по време на заседанието, Стоянов самостоятелно е изменил съдържанието на проекта за решение по докладната записка и го е предложил за гласуване без становище на комисиите. Съветниците смятат, че е нарушена комуникацията между Общинския съвет и администрацията. В мотивите е посочено още, че е на лице системно незапознаване на съветниците с постъпила кореспонденция в ОбС от институции и граждани и че не се включват точки в дневния ред по зададени въпроси от съветниците. Втора година общинските съветници нямат карти и други.

Днес е била входирана докладната записка с искането за прекратяване правомощията на председателя на ОбС – Каварна инж. Йордан Стоянов. Тя ще бъде разгледана на предстоящо заседание на Общинския съвет.

Съветниците излиза и с декларация относно замесването на името и длъжността на Стоянов в случая с пребития кмет на с.Белгун. В нея се посочва: „Общинският съвет на Каварна остро осъжда акта на насилие, извършен срещу кмета на с. Белгун – Благомир Станев, в присъствието на други лица. Като избрани представители на обществеността в град Каварна, твърдо се разграничаваме от извършването на такава жестокост, агресия и насилие срещу граждани, без значение каква е тяхната професионална ангажираност, политическа принадлежност, пол, възраст, етнос и религия“ и завършва с думите „Общинският съвет в Каварна категорично отстоява и ще отстоява позиция за правата на всички граждани и най-вече правото на всеки един от нас да живее без страх и в сигурност!“.