Община Каварна закупи автомобил по проект за предоставяне на здравни услуги на хора от уязвимите групи в отдалечени населени места

Това съобщават от местната администрация

Община Каварна в партньорство с общините Балчик и Шабла успешно реализира дейности по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общият бюджет е 287 428, 64 лв.

За реализиране на проектните дейности, като потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги е заложено да бъдат обхванати 40 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Заради отдалечеността на населените места, включени в проекта, е закупен нов автомобил, с който ще се постигне мобилност по отношение предоставянето на здравни услуги, психологическа подкрепа и консултиране, както и мониторинг на дейността. Автомобилът е наличен и е на стойност 18 868 лв., закупен със средства по проекта. Той ще остане като придобит актив за общината и ще бъде използван след приключване на дейностите по проекта.

От 13 януари 2020 г. стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно – социални услуги. До настоящия момент в проектните дейности са обхванати 50 лица от гр. Каварна и селата Българево, Хаджи Димитър, Селце и Септемврийци. Обхванатите лица получават безплатно здравни и/или социални услуги до 2 часа на ден, предоставяни от 7 лица, назначени на длъжност домашен санитар , един медицински специалист и един психолог.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта  се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.