Община Каварна заделя над 1 824 000 лева за чистотата догодина

SONY DSC

Община Каварна ще разполага с над 1 824 000 лева за поддържане на чистотата през 2019-а, според подготвения
проект за постъпленията и разходите от такса „битови отпадъци“, който е предложен за обществено обсъждане, пише в-к „Факел“. За отиващата си година общината задели по план над 1 451 000 лева за дейностите по чистотата.

Догодина най-много средства – над 669 000 лева, ще бъдат изразходвани за обработка на битовите отпадъци в регионалното депо. Общината увеличава ресурса, тъй като очаква повече отпадъци да достигнат до съоръженията за крайно обезвреждане. Нарастват и отчисленията – от 45 лева до 57 лева, които Каварна ще дължи за всеки тон депонирана смет по Закона за управление на отпадъците, посочват от кметската управа.

Нарастват и разходите – до над 623 000 лева, за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото, като се заделят средства за закупуване на 200 нови контейнера и кофи. За поддържане на уличните платна, площади, паркове и други обществени територии, включително и за снегопочистване в града, ще бъдат изразходвани 532 000 лева. Част от средствата ще отидат за издръжка на общинското предприятие „Чиракман“, което предвижда да закупи нова техника за поддържане на чистотата.