Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Растителнозащитните дейности ще се извършат на 18 юни

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, от Община Каварна уведомяват за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на града.

На 18 юни от 6 до 10 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на лозе с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид Акойдал вг, при доза 250 гр/дка с карантинен срок 20 дни, фунгицид Топаз 100 ЕК, при доза 30 мл/дка с карантинен срок 14 дни и фингицид Фунгуран ОН 50 ВП, при доза 150 гр/дка с карантинен срок 14 дни.

Третирането ще се извършва в землището на град Каварна в масив на местност „Шабленски лозя“ на обща площ 261 дка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Апостол Добрев, посочват още от местната администрация.