Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода от 23 до 27 март, от 7.00 до 10.30 часа и след 18.30 часа ЗП Петър Петров ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарат ТАНГО – 100 мл/дка с  карантинен срок 50 дни; БИАТЛОН – 5 мл./дка няма карантинен срок  и АФИКАР – 25 мл./дка с карантинен срок 21 дни срещу  листни въшки.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в 34; 35 и 113 поле на площ от 713,00 дка, отстоящи от населеното място на 6 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето Петър Драгнев Петров.