Община Каварна се включи в XIII годишна среща на местните власти

Община Каварна се включи в XIII годишна среща на местните власти, която се проведе от 1 до 3 октомври в к. к. Албена.

Общинска администрация -Каварна бе представена от кмета Нина Ставрева, секретаря на общината- Дарина Колишева, архитекта Камен Жейнов и главния счетоводител Станка Янева.

В срещате взеха участие и представители от Общински съвет – Каварна- Веселина Енчева, Петър Петров, Йордан Стоянов и Мемиш Мустафов.
По време бяха обсъждени актуалните проблеми на българските общини теми и партньорски форуми като Форум посветен на икономическата активност на общините; Форум за актуални аспекти в работата на Общинските съвети; ;Форум за актуалните въпроси в работата на секретарите на общините в Република България; Форум за интелигентна трансформация на общините; Форум за привличане на чужди инвеститори; Форум за интелигентната трансформация на общините; Форум за общините и държавата в съвместно управление на територията и други.