Община Каварна приема предложения за развитието на града, които да бъдат предвидени като дейности в Бюджет – 2019

SONY DSC

По повод предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на община Каварна за 2019 година, кметът Нина Ставрева обяви инициативата „КАВАРНЕЦИ ПРЕДЛАГАТ – КМЕТЪТ ИЗПЪЛНЯВА”.

Целта е да бъдат събрани максимален брой градивни предложения за развитието на общината, които да бъдат предвидени като дейности в Бюджет 2019.

„Предстои приемането на бюджета на Община Каварна за 2019 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са сред най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани”, посочи г-жа Ставрева.

Всички идеи ще бъдат разгледани от Комисия, като ще бъде осъществена обратна връзка с подателите, независимо дали предложението е одобрено. „Дори ако една идея не може да бъде реализирана на този етап, подателят ще получи официален отговор, в който ще бъдат посочени причините и възможността да бъде осъществена в бъдеще“, обясни кметът на Каварна.

Oт 29 октомври Община Каварна очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. в едномесечен срок в деловодството на Общината, на електронен адрес [email protected], както и на телефон 0570 8 18 27.
За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.