Община Каварна подписа договорите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и на уличната в града

Подписани са договори за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, както и уличната в крайморския град. Това съобщи за Каварна днес зам.-кметът на Общината Йордан Йорданов.

Той посочи, че фирмата изпълнител е на двете дейности е Ей Би Си Уинд Фарм ООД. Средствата за зимно поддържане на общинската пътна мрежа са 170 хил. лв., а за градската – 15 хил. лв.

Зимното почистване на улиците включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията за движение. Фирмата изпълнител разполага с 2 трактора с гребло за почистване на сняг, автомобил с гребло, пясъкоразпръсквач, бордова кола за ръчно опесъчаване и челен товарач, за да обезпечи дейността си.

Дейностите по зимно почистване стартират при възлагане от страна на възложителя – Община Каварна или по предложение на изпълнителя, според метеорологичните условия и прогнози. Преди излизане на снегопочистващата техника изпълнителя регистрира обаждане при Оперативен дежурен диспечер по Общински съвет за сигурност за началния час на излизане, видя на изпъляваните дейности, броя и техниката и повторно обаждане при приключване на дейностите. Този ред се отнася за всички видове дейности по зимното поддържане и снегопочистване.

Ако времето е меко и не вали сняг средствата, предвидени за зимно поддържане ще се разходват за изкосяване на треви и изкастряне на храсти, което също влиза в поетите от фирмата изпълнител ангажименти в рамките на тези договори, посочи Йорданов.