Община Каварна кани на публично обсъждане на актуализацията на бюджета за 2019 година

SONY DSC

Кметът на Община Каварна отправя покана към местната общност за обсъждане на актуализацията на бюджета за 2019г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.05.2019г., от 11.00 ч. в заседателната зала на Община Каварна, при следния дневен ред:

1.Запознаване на присъстващите с актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019г.;

2.Обсъждане актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019г.;

Материалите по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019г. са публикувани на адрес www.kavarna.bg , в секция „Бюджет и финанси“

Становища и предложения по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019г. могат да се предоставят писмено в деловодството на общинска администрация на адрес: ул.Добротица“ №26 и на интернет адрес: [email protected], не по късно от 17.00ч. на 10.05.2019г.