Община Каварна иска такса за журналистите при отразяване на общинските сесии

SONY DSC

Общинските съветници на Община Каварна са приели единодушно Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на редовно заседание на 28 януари.

Точка 5 от него гласи, че заснемането и излъчването на заседанията на Общинския съвет в Каварна се извършват с разрешението на председателя на ОбС и се заплащат по определена от Наредба 3 – за определянето на местни данъци и такси, цени и услуги на територията на Община Каварна, тарифа.

С други думи ако журналистите искат да свършат своята работа и да информират обществото за дейността на общинския съвет, те трябва за заплатят такса.

Предложението за въвеждането на тази точка е на общинския съветник и бивш председател на ОбС – Каварна Красимир Кръстев. Той сподели, че идеята му датира още от 2007 година, но кметовете до сега са искали да имат добри взаимоотношения с медиите и затова заседанията са били открити. С новият кмет Елена Балтаджиева обаче било по-различно. „Само преди няколко месеца бяха местните избори и всички радиа, телевизии и електронни медии ни искаха пари за минута. Правилникът позволява да се заплаща определена тарифа и искам тези медии да плащат една минимална такса, както те взимат пари по време на избори, за всяка една реклама или излъчване.  Ние също създаваме някаква продукция, която е редно да се заплаща”, заяви Кръстев. Той сравни идеята си с Наредба 18, която въвежда държавата. „Всеки един трябва да си заплаща паричните средства и обороти, които извършва. И ние като община сега искаме от медиите да си плащате. Защо хората трябва да спазват Наредба 18 за управление на паричните потоци, а вие – радиата и телевизиите, не трябва да плащате”, попита той. Красимир Кръстев допълни, че ще бъде издавана фактура с протокол за заснетите минути от медиите. По думите му общината в момента  е в тежко финансово състояние и има нужда от такси, данъци и именно затова се преработват и наредби.

Председателят на Общинския съвет в Каварна инж. Йордан Стоянов сподели, че принципно не бил съгласен с тази точка, дори имал идеята заседанията да се излъчват по интернет, но гласувал „за”.  „Аз гласувах за приемане на целия правилник. Не ми е известно дали има друг подобен текст в друг правилник на Общинския съвет, но според мен по-скоро ОбС трябва да заплаща за излъчването на медиите”, заяви той. Инж. Стоянов беше категоричен, че в момента този текст е неприложим, тъй като няма установена такса, а правилникът все още не е влязъл в сила.

Решението на общинските съветници на Каварна беше върнато като незаконно от областния управител на Добрич Красимир Кирилов.