ОбС – Каварна днес отново гласува решението за събиране на такси от медиите при отразяване на общинските сесии

SONY DSC

Местният парламент на Каварна днес отново ще гласува дали да се събират такси от медиите при отразяване на сесиите на Общинския съвет.

Припомняме, че общинските съветници на Община Каварна бяха приели единодушно Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на редовно заседание на 28 януари. Точка 5 от него гласи, че заснемането и излъчването на заседанията на Общинския съвет в Каварна се извършват с разрешението на председателя на ОбС и се заплащат по определена от Наредба 3 – за определянето на местни данъци и такси, цени и услуги на територията на Община Каварна, тарифа.

С други думи ако журналистите искат да свършат своята работа и да информират обществото за дейността на общинския съвет, те трябва за заплатят такса.

Решението на общинските съветници на Каварна беше върнато като незаконно от областния управител на Добрич Красимир Кирилов, тъй като Законът за местното самоуправление и местната администрация предвижда, че заседанията на общинските съвети са открити.

Сесията на Общинския съвет на Каварна ще започне в 14 часа днес.