НУ „Братя Миладинови” в Каварна ще бъде закрито от следващата учебна година

Началното училище „Братя Миладинови” в Каварна ще бъде закрито от следващата учебна година. Това стана ясно на провело се днес редовно заседание на Общинския съвет на Община Каварна.

Съветниците дадоха съгласието си учебното заведение да затвори врати.

На територията на община Каварна има общо 5 общообразователни неспециализирани училища, от които 2 са начални, 2 – основни и едно средно училище. Функционират още Професионална земеделска гимназия, Център за подкрепа на личностното развитие и Център за специални образователни потребности.  През настоящата 2019-2020 учебна година в общинските училища се обучават общо 1077 ученици в 61 паралелки от 1 до 12 клас. Анализ на актуалното състояние на общинските учебни заведения сочи, че училищната мрежа не съответства на броя на децата и съотношението учител-ученик е много високо.

Броят на учениците от начален етап през последните години намалява, което води до трудности във финансовата издръжка на училищата със слети паралелки. В момента в НУ „Братя Миладинови” се обучават 80 деца, разпределени в 5 паралелки. Днес общинският съвет на Каварна взе решение то да бъде закрито, а учениците – пренасочени към другите учебни заведения в крайморския град.

Предстои да бъде изготвено на мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед за закриване на началното училище в крайморския град.