Находка от V век с Христовия кръст и раннобългарски знаци откриха археолози на нос Калиакра

Уникални находки откриха археолози в един от най-големите некрополи, разположен край нос Калиакра. Тук са били погребвани през XIV век аристократи и знатни хора.

„За девета поредна година проучваме един от най-богатите некрополи. Имаме златни наушници, представителни паметници от края на XIV век. Това не е най-големият некропол, проучвания в подградието през 80-те години сочат, че некрополът е с над 400 гроба. Изключително богати погребения с много накити и дарове“, обясни Филип Петрунов, зам.-ръководител на разкопките.

В непосредствена близост до аристократичните гробове, проучени през предходните археологически сезони е открит един малко по-различен. „При него ключовото е, че е изключително добре иззидан от хубави блокчета, преизползвано надгробие и вероятно в него са погребани двама от свещениците, обслужвали това голямо гробище“ – каза още Петрунов.

Тази година е открита интересна находка от края на V и началото на VI век.

„Виждаме нехарактерен начин на изписване на Исус Христос. Не са използвани гръцките букви, а раннобългарски знаци, разположени около цъфтящ кръст, който е много характерен за раннобългарската култура. Този период се връзва с историческите сведения за въстанието на Виталиан, който използва български федерати, които живеят на Калиакра и се опитва да обяви самостоятелност“, посочи Петрунов.

Във вътрешния град на средновековната Калиакра се проучва нейния най–богат некропол. Той е разположен на източния бряг на носа. Откриват се фрагменти от луксозни съдове и златни накити от XIV век. Вероятно представители на висшия църковен клир.