Мирослав Орлоев е новият главен архитект на Каварна

Арх. Мирослав Орлоев е назначен за главен архитект на Община Каварна, след като арх. Камен Жейнов е поискал прекратяване на трудовите си правоотношения.

Арх. Орлоев е магистър по архитектура. През 2014 г. се дипломира в Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ – Букурещ.

Предишната му месторабота е в Община Силистра – отдел „Архитектура, градоустройство и опазване на културното наследство“.