Мария Анастасова: Нина Ставрева беше отлична ученичка. Още от малка тя привлича хората и ги кара да я възприемат и обичат

В първия учебен ден Ви срещаме с Мария Анастасова  – първата учителка на кмета на Каварна Нина Ставрева.

„Тя бе в един от първите ми випуски, випуските, които помня. Първата или от една от причините, че бяха 6 годишни и тогава за пръв път се срещах с тях, но у тях нямаше нищо детско. Бяха много добри деца и тя беше една от най-добрите”, спомня си учителката

Каква ученичка беше г-жа Ставрева?

Тя беше отлична ученичка.Винаги искаше и се стремеше да прави дори и това, което не й се отдаваше.

Показваше ли още тогава лидерски качества?

Със сигурност мога да кажа, че показваше лидерски качества, защото тогава и мероприятията бяха много повече и тя беше в т.н. ядро. Тогава пионерско ядро. Край нея винаги имаше кръг от приятели и съученици.

Ако някой Ви беше казал преди години, че ще стане кмет как щяхте да реагирате?

Със сигурност щях да повярвам, както казвам тя може и очаквам, че може да постигне много повече. Нина ми беше любимка. Тя беше едно много лъчезарно и добро дете. Още от тогава тя може и привлича хората и ги кара да я възприемат и да я заобичат.