Кметът на община Каварна се срещна със студенти от Икономически университет – Варна

За трети пореден път студенти от Икономически университет – Варна посетиха община Каварна. Групата от 40 студенти бе водена от гл. ас. д-р Анна Господинова при Катедра „Икономика и управление на строителството“.

Срещата бе открита от кмета на община Каварна Нина Ставрева и екипа й.

Студентите от специалностите „Строителен бизнес и предприемачество“, „Недвижими имоти и инвестиции“ и магистри в специалност“Строително предприемачество“ отправиха въпроси и към главния архитект Камен Жейнов. Дискутирани бяха проблемите при изготвяне на Общ устройствен план и защитените зони.

Община Каварна съдейства активно за развитието на младите специалисти и дава възможност на студентите да се запознаят с работния процес в администрацията. Пример за добра практика в тази сфера са стажовете на студенти от Икономически университет – Варна в Общината.