Каварна ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU

Община Каварна спечели финансиране от инициативата WIFI4EU за изграждане на безплатен безжичен интернет на обществени места.

Каварна е една от 115-те български общини, които успяха да се класират за безвъзмездната помощ в надпреварата, където се състезаваха общински администрации от цяла Европа. Европейската комисия ще осигури на Каварна ваучер на стойност 15 000 евро по проекта. Средствата трябва да бъдат вложени в срок до 18 месеца за изграждане на WIFI на публични пространства – като зали, библиотеки, музеи, паркове, площади и други места от обществен интерес. Целта е не само да има свързаност на отделните хора, но и културен и исторически обмен на информация.

Предстои подписване на споразумение със спечелилите като след това те ще могат да инсталират мрежата за безплатен интернет и да осребрят ваучера си. Безплатният интернет ще може да се ползва минимум 3 години.

„Сега много повече каварненци и гости на града ще могат да ползват безплатно интернет, ще се радват на по-добри комуникации и нови възможности за връзка, което в крайна сметка ще допринесе за развитието на региона“, коментира кметът на община Каварна Нина Ставрева.

Всички регистрирани общини от ЕС ще станат част от общността на WIFI4EU и ще могат да се свържат с останалите участници в проекта.