Кампания за събиране на опасни отпадъци ще се проведе в Каварна

Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства, съобщават от местната администрация.

Тя ще се проведе на 18 май, понеделник. Мобилният събирателен пункт ще работи от 10 до 16 часа на паркинга срещу бившата административна сграда на Община Каварна на ул. „Добротица“ № 50.

Основните групи опасни отпадъци, които безвъзмездно ще се приемат на пункта са: живак и живаксъдържащи, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, празни опаковки, обозначени със символите за опасност, фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок.

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява  околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци, поради което от Община Каварна призовават гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци.