Kампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се провежда в Каварна

Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на 19 март.

Мобилният събирателен пункт ще работи от 10.00 до 16.00 часа на паркинга срещу бившата административна сграда на Община Каварна на ул. „Добротица“ № 50 в гр. Каварна.

Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и живаксъдържащи уреди – живак, живачни термометри и др. уреди съдържащи живак;

• Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;

• Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, химикали;

• Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;

• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок;

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци, поради което призоваваме гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци.