Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

На 22 и 23 април „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Каварна, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на територията на община Каварна.

Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 21 април подадат заявка за извозване на безплатния национален телефон 0800 14 100  и на моб.тел. 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].

Заявки за извозване могат да се подават и в Община Каварна на тел. 0570/ 8 18 29 и на електронен адрес [email protected]. или в кметствата на населените места.

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.