Изграждат две площадки за игра на открито в селата Божурец и Белгун

Община Каварна изгражда две нови площадки за игра на открито и кътове за отдих в селата Божурец и Белгун. Средствата за тях са дарение от „Ей и Ес Гео Енерджи“ ООД.

С 15 000 лв. в зоната до кметството на Божурец ще бъдат монтирани две комбинирани съоръжения – катерушки с пързалки, люлка и клатушка.

В Белгун ще се благоустрои зоната за отдих и игра. На мястото ще бъде поставено комбинирано съоръжение, люлка, беседка, пейки и кошчета за отпадъци. Средствата за този проект са 10 000 лв.