ХІII Национален конкурс за поетеси „Дора Габе 2018”

Община Генерал Тошево, съюз на българските писатели и НЧ „Дора Габе 1940” с. Дъбовик обявяват ХІII Национален конкурс за поетеси „Дора Габе 2018”.

Конкурсът има за цел да продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всички нейни форми и проявления.

Националният конкурс за поетеси се организира с подкрепата на издателствата „Български писател“ и „Захарий Стоянов“.

Конкурсът е явен и се провежда през година. Обявява се през м. юли и приключва през м. октомври на текущата година – в рамките на празниците на град Генерал Тошево.

Могат да участват поетеси от цялата страна, навършили 16 години. Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

Всеки автор може да участва с до 3 /три/ поетични творби. Няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента.

Участниците трябва да представят творбите си в срок до 5 октомври 2018 г. в три екземпляра на хартиен носител или в електронен вариант на адресите:

– на е-mail адрес: kultura@toshevo.org
– на адрес: Община Генерал Тошево За конкурса „Дора Габе“, ул. „Васил Априлов“ № 5, гр. Генерал Тошево, 9500

* В този случай важи пощенското клеймо и ръкописи не се връщат.

Необходима е придружаваща информация на отделен файл/лист – трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес за връзка.

Критериите за оценяване на стиховете са съдържание и образност, език и стил. Оценяването на всички творби, постъпили в необходимия срок за участие в конкурса, се осъществява от професионално жури в състав от 3-ма члена.

Наградният фонд на конкурса се осигурява от Община Генерал Тошево. Ще бъдат присъдени следните парични награди – първа, втора, трета награди и поощрителни награди. Подготвени са и две специални награди – награда на издателство „Български писател“ и награда на издателство „Захарий Стоянов“.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево (ТУК) след церемонията по награждаването.

Церемонията по награждаването ще се състои в рамките на празниците на гр. Генерал Тошево, съпътствана от посещение до родното място на поетесата – с. Дъбовик.

Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени своевременно за точното време и място за връчване на наградите.

Пътните разходи на наградените за участие в заключителния етап на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.

Отличените стихове ще бъдат публикувани във в. „Словото днес“, сп. „Везни“, сп. „Антимовски хан“ и в. „Добруджански глас“.

Авторите на отличените творби предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.

За контакт и допълнителна информация: Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“ Маргарита Великова, началник-отдел тел: 0885604151, 0889 954880.