Глобяват кмета на община Каварна с 10 хил. лева заради конфликт на интереси

Конфликт на интереси при назначаването на директора на Общинското предприятие „Чиракман“ в община Каварна е открила Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това се случило след получен сигнал в края на миналата година.

Решението е срещу кмета на общината Елена Балтаджиева, която е в роднински отношения с лицето, спечелило конкурса, проведен в три етапа.

За откритите нарушения Елена Балтаджиева трябва да заплати глоба в размер на над 10 000 лв.

В сигнала, изпратен до КПКОНПИ, се твърди, че въз основа на докладна записка от кмета на община Каварна Елена Балтаджиева Общинският съвет е приел Решение за провеждане на конкурс за директор на Общинското предприятие „Чиракман“, а впоследствие е подписан и договор за назначаването като такъв на Мирослав Игнатов, който е съпруг на роднина на кмета Балтаджиева.

Проведената проверка е установила конфликт на интереси, за което е наложена и парична глоба в общ размер на 10 263,67 лева, която следва да се преведе по банкова сметка на КПКОНПИ.

Препис на решението е изпратено и до Окръжната прокуратура в Добрич и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред Административния съд.