Ето кои са телефоните за връзка при съмнение за АЧС

Агенцията по безопасност на храните (БАБХ) публикува спешните телефони, на които гражданите могат да звънят при съмнение за Африканска чума по свинете. Припомняме, че след установяван на болестта  в провадийското село Тутраканци всички прасета бяха унищожени.

Сигналът за повишена заболеваемост в  животновъден обект  тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30 август 2018г. Става дума за животни, отглеждани от председателя на местната земеделска кооперация. В засегнатия животновъден обект са отглеждани 7 броя прасета за угояване. Незабавно взетите проби са изследвани и потвърдени положителни за наличие на вируса на АЧС от Националната референтна лаборатория. Село Тутраканци е на 7 километра от Провадия, с 232 жители, предимно възрастни хора.

Може да се обадите на единния европейски номер за спешни повиквания – 112.

Област Лице за контакт телефон електронна поща
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
ЦУ на БАБХ Спешен телефон на БАБХ 0700 122 99 ceo@bfsa.bg
Дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните, контрол на фуражите 02/915 98 62 (69) AHWFC@bfsa.bg
Благоевград д-р Атанас Григоров 0887 571 292 grigorov3@abv.bg
д-р Константин Костадинов 0879 497 676 dr.konstantinkostadinov@gmail.com
Бургас д-р Георги Пискюлиев 0886 404 877 zj_rvms.burgas@abv.bg
д-р Иван Панайотов 0884 331 733 zj_rvms.burgas@abv.bg
д-р Славей Будуров 0884 331 730
Варна д-р Даниел Денев 0885 698 740 d_denev@bfsa.bg
д-р Иван Иванов 0887 745 695 i_ivanov@bfsa.bg
Велико Търново д-р Цветан Христов 0889 720 077 dr.hristov66@gmail.com
р Цвятко Тодоров Лалов 0887-812-876 ovsvt0402@gmail.com
Видин д-р Валери Велков 0889 722 067 rvms_vidin@abv.bg
д-р Николай Николов 0882 469 039 nik_mail@abv.bg
д-р Ангел Ангелов 0887 268 237 Angel_a@bfsa.bg
Враца д-р Валентин Лилов 0888 720 835 dr_v.lilov@abv.bg
д-р Пламен Панталеев 0882 569 699 ppantaleev@abv.bg
Габрово д-р Васил Петров 0882 569 710 rvs.gabrovo@gmail.com 
д-р Павел Монев 0882 569 737 rvms@globcom.net
Добрич д-р Борислав Каменов 0888 953 425 EPI_08@nvms.government.bg
д-р Пенка Георгиева Николова 885 744 641 p_nikolova1968@abv.bg
Кърджали д-р Тодор Митков 0882 908 072 t_mitkov@bfsa.bg
д-р Али Дурмушали 0888 683 692 a.veli@abv.bg
Кюстендил д-р Емил Гъгнев 0887 215 236 e_gagnev@bfsa.bg
д-р Николай Стойчев 0882 469 002 dr.stoichev@abv.bg
Ловеч д-р Огнян Гечев 0887 561 728 rvms_gechev@abv.bg
д-р Евтим Кръстев Евтимов 0882-569-767 OVS1103@bfsa.bg
Монтана д-р Людмил Антов 0887 597 015 lantov@rvmsmont.com
д-р Боряна Гарванска 0882 569 811 b_garvanska@bfsa.bg
Пазарджик д-р Атанас Тилев Бютюнев 0882469234 EPI_13@bfsa.bg
д-р Тодор Апостолов 0884 810 725 OVS1308@bfsa.bg
Перник Красимир Цанков
ovl.pernik@mail.bg
0882-469-379 ovl.pernik@mail.bg
Плевен д-р Николай Илиев 0889 636 296 ilievnik@gmail.com
Пловдив д-р Тодор Бенков 0887 651 963 tod_ben@abv.bg
д-р Венко Иванов 0884 477 241 ob_plovdiv@abv.bg
Разград д-р Юлиян Йорданов 0882 569 300 yordanov_iu@abv.bg
д-р Сабина Йоткова 0882 569 297 sabina_antonova@abv.bg
Русе д-р Николай Ненов 0888 622 553 n_nenov@abv.bg
Д-р Диана Владимирова Тодоранова 882 469 616 d_todorova@bfsa.bg
Д-р Кремен Вергилов Джуров 885 272 940 kvdjurov@abv.bg
Д-р Пламен Живков Петков 885 248 526 plamen_vet@abv.bg
Д-р Симеон Иванов Кънев 882 469 465 s.kanev_vet@abv.bg
Силистра д-р Валери Милчев 0887 232 319 EPI_19@nvms.government.bg
д-р Красимира Чернева 0889 512 309 EPI_19@nvms.government.bg
Сливен д-р Стефко Дренски 0886 854 253 dr.drenski@abv.bg
Димо Кондев 0889 469 126 d.kondev@abv.bg
Смолян д-р Валентина Мелемова 0889 361 777 V_Melemova@nvms.government.bg
д-р Гавраил Маргаритов 0882 469 174 g_margaritov@bfsa.bg
София град д-р Емил Славев 0885 044 856 e_slavev@bfsa.bg
д-р Кремена Политова 0882 469 346 k_politova@nvms.government.bg
София област д-р Пенчо Каменов 0885660950 p_kam@bfsa.bg
Стара Загора д-р Боян Папазов 0888 475 252 EPI_24@nvms.government.bg
bpapazov@gmail.bg
д-р Борис Пещерски 0882 055 006 peshterski@abv.bg
Търговище д-р Емил Зафиров 0882 569 266 E_Zafirov@bfsa.bg
д-р Севдалина Иванова 0882 569 263 SE_Ivanova@bfsa.bg
Хасково д-р Владимир Хърсев 0887 742 065 zj.haskovo@gmail.com
д-р Христо Тодоров 0885 811 230 zjio.haskovo@gmail.com
д-р Славчо Стойков Славчев 0882-469-603 zjio.haskovo@gmail.com
Шумен д-р Наташа Баева 0886-835973 EPI_27@bfsa.bg
д-р Едмон Тодоров Маринов 0882-469017 EPI_27@bfsa.bg
Ямбол д-р Стоян Колев 0887 882 383 stoyankolev60@gmail.com
д-р Цонка Стоянова-Добрева 0885 811 098 tsonkastoyanova@yahoo.com
д-р Димитър Танчев 0889 811 521 rvms.yambol@gmail.com
Източник: Агрозона