ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на клиента“ в Каварна

На 14.11./сряда/ от 10 до 14 часа в заседателната зала на Община Каварна ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на клиента“, който включва организиране на изнесен офис с посещение на служители на компанията в населените места, където няма Център за обслужване на клиенти.

Тази година ще се акцентира на процедурите по актуализация на клиентски данни и приемане на документи за смяна на титуляр на партида за електроенергия.

Жителите на град Каварна, които желаят да се възползват от услугата е необходимо да представят лична карта и документ за собственост на имота. Ако имотът е наследствен, необходимо е и удостоверение за наследници. Допълнително ще консултираме на място нашите клиенти от град Каварна по поставени от тях въпроси и ще приемаме техните писмени искания и сигнали до ЕНЕРГО-ПРО.