Елена Балтаджиева – зам.-председател на постоянна комисия в НСОРБ

Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева е избрана за зам.-председател на постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България.

Председател на комисията е Владимир Георгиев – кмет на община Самоков, а заместник-председатели са Делян Млъзев – кмет на община Елена, Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, Пантелей Мемцов – председател на ОбС Чепеларе, Мария Динева – председател на ОбС Стара Загора, Мария Стойчева – председател на ОбС Тетевен и Десислава Терзиева – кмет на с. Марково, община „Родопи“.