Добри Добрев остава директор на Регионалния исторически музей в Добрич

Добри Добрев спечели конкурса за директор на Регионалния исторически музей в Добрич.

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич, с председател Дияна Борисова – директор на дирекция “Хуманитарни дейности”, проведе конкурс за избор на директор на Регионалния исторически музей.

До събеседването за длъжността бяха допуснати Добри Добрев и Надежда Иванова.

От местната администрация информират, че комисията е оценила качествата на кандидатите въз основа на представените документи, защитените концепции и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията е вписал оценката си по 5-бална скала. Съгласно правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидатите е била формирана от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите Добри Добрев, който беше директор на Регионалния исторически музей в Добрич, отново е спечелил конкурса за заемане на длъжността в културната институция.