Добра година отчитат рибарите от Каварна

Рибарите от община Каварна отчитат добра стопанска година.

На територията на община Каварна в момента извършват риболовна дейност 15 големи кораба и около 46 малки лодки. През този период рибарите ловят чернокоп, карагьоз, барбуня, сафрид и калкан. Единствено барбунята се реализира на чуждия пазар, останалата риба се пласира в страната. Това съобщи за „Факел“ Диян Митков, инспектор от
сектор “Рибарство и контрол” на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Добрич.

Инспекторът коментира и последните изменения в Закона за рибарството и аквакултурите. Служителите на Агенцията вече имат правоцда задържат нарушители до идването на органите на реда. Според влезлите вече в сила промени те имат право да използват сила, ако ситуацията го налага. За установяване
на нарушението също така могат да използват технически средства за заснемане или записване. Освен това ще имат право да използват моторни превозни средства със специален режим на движение по време на изпълнение на служебните си задължения.  Всички любители рибари, с изключение на децата до 14-годишна възраст, попълват декларация по
образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов. Няма да се
издава билет за любителски риболов, без да има попълнена декларация. Въпреки новите изменения в закона и по- големите правомощия , които ИАРА гласува на своите служители, рибарският сектор отчита и подкрепа от Агенцията.

В началото на годината тя е поела ангажимент да отпадне
попълването на риболовния дневник – обещанието е спазено и сега само веднъж месечно се подават декларация за уловени
количества риба. Отпадна задължението на рибарите да попълват документи на лодката при приключване на улова, като имат ангажимент да докладват веднъж месечно. През
2018 година значително е била увеличена и квотата
за улов на калкан.