До 2 000 лева глоба за домашен свинарник, ако не е регистриран

Във връзка с превенцията за разпространение на заболяването африканска чума по свинете Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) припомня, че съгласно чл. 419 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, ако обектът за отглеждане на свине не отговаря на изискванията на Закона, собственикът и/ или ползвателят на същия се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1 000 лв., а при повторно нарушение от 1 000 до 2 000 лв.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност е казано, че фамилната ферма тип А трябва да е записана в информационната система на БАБХ (т.е. да притежава регистрационен номер във ВетИС), а всички отглеждани животни следва да са идентифицирани с ушни марки.

Всеки обект, в който се отглеждат свине, следва да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване. Във всички обекти е забранено изхранване с кухненски отпадъци.

Източник: Agrozona.bg