Днес се решава съдбата на две училища в община Каварна

Дали от следващата година ще бъдат закрити НУ „Братя Миладинови” в град Каварна и НУ „Христо Ботев” в с. Септемврийци ще решават на редовно заседание днес общинските съветници на Община Каварна.

Предложенията са на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева, в мотивите си тя обяснява в трайната тенденция за намаляване на учениците в двете учебни заведения.

През настоящата 2019-2020 учебна година в общинските училища се обучават общо 1077 ученици в 61 паралелки от 1 до 12 клас. Анализ на актуалното състояние на общинските учебни заведения сочи, че училищната мрежа не съответства на броя на децата и съотношението учител-ученик е много високо.  Броят на учениците от начален етап през последните години намалява, което води до трудности във финансовата издръжка на училищата със слети паралелки.

В тази връзка се предлага закриването на НУ „Братя Миладинови” в град Каварна и НУ „Христо Ботев” в с. Септемврийци. В момента в учебното заведение в град в Каварна се обучават 80 ученици, разпределени в 5 паралелки, а в това в с. Септемврийци – 19, разпределени в две слети и една маломерна паралелка. Ако училищата бъдат закрити, учениците ще бъдат пренасочени към другите учебни заведения в крайморската община.

На днешното редовно заседание на Общинския съвет на Каварна, съветниците трябва да дадат своето съгласие за изготвяне на мотивиран предложения до образователния министър за издаване на заповеди за закриване на началните училища.

В дневния ред са включени още докладни записки относно прилагане на мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз и избор на управител на Медицинския център – I в Каварна.

Редовното заседание на Общинския съвет в Каварна ще се състои днес – 28 април, от 14 часа в залата на Общинската администрация.