Днес е Международният ден на белия бастун

По предложение на председателя на комитета по рехабилитация Президиумът на Световния съвет за благополучие на слепите на заседанието си през месец февруари 1980 година решава да обяви 15 октомври за Международен ден на белия бастун.

Белият бастун е признат и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелността на хората без зрение. Той не само сигнализира на останалите хора за липсата на зрение у неговите носители, но засега е и най-надеждното помощно средство за ориентиране и  придвижване на незрящите в пространството.

Посредством него, прилагайки определени похвати,  невиждащите получават по тактилно двигателен път информация за обстановката по своите маршрути и  преодоляват една от най-тежките последици на слепотата – силно намалената способност за  ориентиране и придвижване в пространството. Все още създадените в последните години от  специалисти по рехабилитация при ЦУ на ССБ електронни помощни средства за мобилност на слепите не могат пълноценно да заменят белия бастун. Особено надеждно средство за придвижване на слепите се  оказа така нареченият дълъг бял бастун. Но за да бъде той действително надеждно помощно средство за мобилност на слепите, е необходимо няколкоседмично обучение, през което време се формират умения за неговото използване.