Детска градина „Детелина“ ще отбележи 30 години от създаването си

На 7 декември, от 16 часа, в залата на хотел „Отдих“ детска градина “Детелина” тържествено ще отбележи 30 години от създаването си.

В момента в детското заведение се възпитават и обучават 125 деца, разпределени в пет групи, две от които са подготвителни за първи клас. Всички деца са от ромски произход. С много любов и всеотдайност за тях се грижи висококвалифициран екип от педагози, обслужващ персонал, логопед и медицинска сестра – общо 21 човека..

Колективът на ДГ “Детелина” – град Каварна работи много успешно и с интерес към нови проекти, свързани с интеркултурното образование и интеграция на деца – билингви и деца със специални образователни потребности.